Hà Nội, ngày 06-07-2022

Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tăng Non

06/02/2021 07:22 | 0

(HNM) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 409/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tăng Non (huyện Phúc Thọ).

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tăng Non với nội dung tu bổ, tôn tạo Tam bảo, trong đó lưu ý, cần bổ sung giải pháp kỹ thuật thay cốt, ốp mang, gắn chắp để giữ lại tối đa cấu kiện cổ, cũ còn khả năng sử dụng và giải pháp bảo vệ đồ thờ, hiện vật nội thất hiện có tại tòa Tam bảo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Miên Hạo
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /