Hà Nội, ngày 11-08-2022

Từ ngày 10-4, thực hiện quy định mới về thu hồi đất, giao đất

07/04/2017 06:53 | 0
(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND, ngày 31-3-2017 quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Quy định này không áp dụng cho các trường hợp đang sử dụng đất được xét công nhận quyền sử dụng đất hoặc các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Trường hợp thu hồi đất do vi phạm Luật Đất đai được áp dụng theo quy định riêng. UBND thành phố ủy quyền cho UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm, ban hành thông báo thu hồi đất đối với các trường hợp thu hồi thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10-4-2017 và thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20-6-2014 và Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 14-4-2016.
Kim Văn
Từ khoá:
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /