Hà Nội, ngày 01-12-2022

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ đường từ Đại lộ Thăng Long đi UBND xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai

07/03/2021 07:31 | 0

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1075/QĐ-UBND (ngày 5-3-2021) phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đi UBND xã Yên Sơn (huyện Quốc Oai).

Tổng chiều dài tuyến đường là 360m, nằm trên địa bàn xã Yên Sơn, có điểm đầu tại vị trí nút giao với đường gom Đại lộ Thăng Long, điểm cuối tại vị trí nút giao với tuyến đường quy hoạch theo Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Sơn, Quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000.

UBND thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường phù hợp với nội dung quyết định này. UBND huyện Quốc Oai chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan công bố hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND thành phố phê duyệt.

Dạ Khánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /