Hà Nội, ngày 25-09-2021

Thành lập BCĐ phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp

20/05/2016 07:19 | 0
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài).

Theo Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 17/5/2016, Ban chỉ đạo khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài) gồm 19 thành viên, do đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP làm Phó Trưởng ban chỉ đạo thường trực.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị của TP thực hiện các công việc như: Xúc tiến đầu tư kêu gọi đầu tư các dự án thành phần phát triển đô thị trong khu vực Nhật Tân - Nội Bài; Gặp gỡ, trao đổi, thống nhất với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã có nguyện vọng đăng ký tham gia đầu tư về các nội dung có liên quan; Xác định các dự án hạ tầng khung, nguồn vốn đầu tư và chỉ đạo thực hiện; Xác định các dự án phát triển đô thị theo chức năng quy hoạch, xem xét lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo báo cáo các hoạt động cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận theo quy định; Chỉ đạo triển khai khu vực phát triển đô thị theo quy định, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các chủ đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của UBND TP.

Theo quyết định, đồng chí Chủ tịch UBND TP - Trưởng ban chỉ đạo phục trách chỉ đạo chung, các đồng chí Phó chủ tịch UBND TP - Phó trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công. Các đồng chí Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị thành viên ban chỉ đạo thực hiện trách nhiệm chủ động giải quyết, hướng dẫn các nội dung công việc có liên quan thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị phụ trách, đảm bảo cải cách tối đa thủ tục hành chính; Tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án và chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo UBND TP về các nội dung liên quan.
Lan Hương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /