Hà Nội, ngày 01-02-2023

Phúc Thọ đạt kết quả toàn diện

23/01/2023 06:31 | 0

(HNM) - Năm 2022 khép lại, với quyết tâm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đảng bộ huyện Phúc Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 đạt kết quả toàn diện.

Diện mạo huyện Phúc Thọ đang thay đổi mỗi ngày.

Năm 2022, Huyện ủy Phúc Thọ đã tập trung chỉ đạo, có những chủ trương, quyết sách đúng đắn về những vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm. Tư duy lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội huyện có bước chuyển biến rõ nét so với những năm trước đây.

Nhận thức, quan điểm chỉ đạo về chuyển đổi cơ cấu kinh tế và nền kinh tế nông nghiệp được nhận diện đầy đủ, rõ ràng; giải quyết căn bản những khó khăn, vướng mắc cản trở trong khoảng thời gian dài, đặc biệt là những khó khăn do Phúc Thọ có 8 xã thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 1821/QĐ-TTg ngày 7-10-2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy; hình thành các dự án tổng thể định hình phát triển kinh tế - xã hội huyện theo quy hoạch vùng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vùng phát triển đô thị gắn với thương mại, dịch vụ, vùng phát triển nông nghiệp, cây ăn quả, hoa cây cảnh gắn với du lịch sinh thái.

Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất ban hành, triển khai Nghị quyết chuyên đề về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Từ đây, UBND huyện xây dựng các đề án, mô hình làm điểm, lập các dự án chuyên đổi có cơ chế hỗ trợ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên công tác chuyển đổi chuyển biến tích cực, bước đầu có hiệu quả tốt.

Huyện cũng thành lập Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022- 2025, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn huyên.

Kết quả, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện năm 2022 ước thực hiện 15.040 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ, trong đó, ngành dịch vụ chiếm 32,9%; công nghiệp xây dựng 48,1%; nông lâm thủy sản 19%. Thu ngân sách trên địa bàn vượt chỉ tiêu kế hoạch, ước đạt 509,355 tỷ đồng, đạt 164% dự toán thành phố giao, đạt 100,5% dự toán HĐND huyện giao.

Những kết quả này có dấu ấn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện tập trung vào những "mũi nhọn” phát triển nông nghiệp; tăng trưởng thương mại, dịch vụ...

Đổi với công tác Đảng, Huyện ủy Phúc Thọ tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm; chủ động, kịp thời triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Thành ủy; chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Cũng trong năm 2022, huyện thành lập được 2 tổ chức Đảng, nâng tổng số tổ chức được thành lập từ đầu nhiệm kỳ là 3 tổ chức Đảng (đạt 100% kế hoạch giao ở năm thứ 2 nhiệm kỳ). Trực tiếp đồng chí Bí thư Huyện ủy đã dự sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ trực thuộc với nhiều loại hình chi bộ để kịp thời nắm bắt nội dung, chất lượng và chỉ đạo kịp thời các giải pháp triển khai theo quy định và phù hợp với thực tiễn.

Đánh giá kết quả công tác năm 2022, các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đều được thành phố xếp loại xuất sắc, trong đó Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức Huyện ủy được UBND thành phố tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc và Liên đoàn Lao động huyện được nhận Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Năm 2023, Huyện ủy Phúc Thọ xác định tiếp tục đối mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, thiết thực, hiệu quả; làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở. Cùng với đó là tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu góp ý của nhân dân để lãnh đạo, chì đạo sâu sát, kịp thời... góp phần hoàn thành tốt 1 các nhiệm vụ đặt ra.

Minh Phú
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /