Hà Nội, ngày 06-10-2022

Năm 2025, quận Tây Hồ phấn đấu có 3/8 phường đạt chuẩn đô thị văn minh

10/08/2022 17:24 | 0

(NSHN) - Chiều 10-8, UBND quận Tây Hồ tổ chức tọa đàm với chủ đề “Những giải pháp xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận Tây Hồ”.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương cho biết, tọa đàm được tổ chức để lắng nghe, ghi nhận những ý kiến đóng góp đề xuất giải pháp, biện pháp cụ thể khả thi để thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh với điều kiện thực tiễn hiện nay của quận Tây Hồ.

Để xây dựng thành công phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh”, phải có 9 tiêu chí: Quy hoạch đô thị; giao thông đô thị; môi trường và an toàn thực phẩm đô thị; an ninh, trật tự đô thị; thông tin, truyền thông đô thị; việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị; văn hóa, thể thao đô thị; y tế, giáo dục đô thị; hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị. 

Tại tọa đàm, các đại biểu đã nêu ra những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện 9 tiêu chí liên quan đến việc xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”. Từ đó, đề xuất quận Tây Hồ có những biện pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập đang tồn tại.

Với quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị từ quận đến phường, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Quận ủy Tây Hồ đã ban hành Chương trình số 03-CTr/QU về việc “Phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa xã hội; xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn quận giai đoạn 2020-2025”; Đề án “Xây dựng Phường văn hóa, phường đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quận Tây Hồ”; Kế hoạch về “Nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận Tây Hồ, giai đoạn 2022-2025”… nhằm cụ thể hóa mục tiêu đến năm 2025, trên địa bàn quận có 3/8 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao những ý kiến, tham luận của các đại biểu; đồng thời đề nghị, tất cả các phường, đặc biệt là các phường đã đạt danh hiệu Phường văn hóa đều phải phấn đấu, nỗ lực thực hiện các tiêu chí theo bộ tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025, có biện pháp nâng dần chất lượng các tiêu chí đạt được; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Phường đạt chuẩn đô thị văn minh bằng nhiều hình thức, với nội dung tuyên truyền cụ thể, tập trung vận động người dân tham gia bằng những hành động thiết thực; nhân rộng một cách phù hợp các mô hình triển khai thực hiện xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn đô thị văn minh hiệu quả để các phường trao đổi, học tập kinh nghiệm, làm tiền đề xây dựng các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh vững chắc, bền vững…

Nguyệt Ánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /