Hà Nội, ngày 20-08-2022

Quận Ba Đình: Thu ngân sách 6 tháng đạt 80% dự toán giao năm 2022

04/07/2022 15:06 | 0

(NSHN) - Chiều 4-7, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ mười hai để thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Quận ủy Ba Đình, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã duy trì sự đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, thống nhất, quyết tâm cao, giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Thực hiện nghiêm túc, bài bản, chủ động, hiệu quả quy chế làm việc, chủ đề công tác năm của thành phố và phương châm công tác của quận. Tổ chức quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết mới ban hành của Trung ương, thành phố đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Công tác lãnh đạo của cấp ủy về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được quan tâm sâu sát. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất ngoài nhà nước toàn quận ước đạt 36.963 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn quận ước đạt 3.910 tỷ đồng, đạt 80% dự toán giao; ước chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 đạt 67% dự toán giao, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất của quận, trong đó chi đầu tư xây dựng đạt 107,6% dự toán thành phố giao…

Thời gian còn lại của năm 2022, quận Ba Đình tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc quận và giữa quận với thành phố trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Trong đó, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ đạo các đảng bộ cơ sở lãnh đạo, tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức 30 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, 10 mục tiêu năm 2022 và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Ba Đình, phấn đấu hoàn thành 50% chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Mai Hữu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /