Hà Nội, ngày 19-08-2022

Tổng thu ngân sách nhà nước quận Đống Đa 6 tháng đạt gần 6.500 tỷ đồng

21/06/2022 12:43 | 0

(NSHN) - Sáng 21-6, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khóa XXVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 12 nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; thông qua tờ trình về việc cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 quận Đống Đa (đợt 2); điều chỉnh danh mục dự toán thu chi đầu tư ngân sách quận năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng quận Đống Đa đã chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 16-6 là gần 6.500 tỷ đồng. Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, triển khai các dự án; công tác tài nguyên, môi trường được thực hiện đồng bộ, tích cực; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được quận và các phường thực hiện nghiêm.

Phát huy kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2022, Quận ủy Đống Đa xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy Hà Nội; chương trình công tác, nghị quyết, kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy; triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Cùng với đó, quận tập trung điều hành công tác thu, chi ngân sách hiệu quả, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư các dự án; tập trung vào các dự án xây dựng trường học đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về trường đạt chuẩn quốc gia; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị theo quy hoạch, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường…

Nguyệt Ánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /