Hà Nội, ngày 25-09-2022

Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc thông qua hội nghị tiếp xúc, đối thoại

24/05/2022 13:46 | 0

(NSHN) - Sáng 24-5, Quận ủy Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25-5-2017, của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Quang cảnh hội nghị.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ, công tác cựu chiến binh trên địa bàn quận Ba Đình đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, kết nạp hội viên mới mỗi nhiệm kỳ trung bình 1.439 hội viên, vượt chỉ tiêu thành phố giao 185%. Hằng năm, qua phân loại, bình xét, 100% Hội cơ sở đạt “Trong sạch vững mạnh”; 97% hội viên cựu chiến binh gương mẫu; 97,06% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”...

Hội Cựu chiến binh quận cũng phối hợp tham gia hòa giải, giải quyết 677 vụ mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, kỷ cương xã hội; tuyên truyền, vận động 630 hội viên gương mẫu trong thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận...

Về kết quả thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội, quận đã tổ chức 8 hội nghị tiếp xúc, đối thoại định kỳ; 12 hội nghị đối thoại đột xuất; các phường trên địa bàn đã tổ chức 89 hội nghị tiếp xúc, đối thoại định kỳ, 25 hội nghị đối thoại đột xuất...

Quận ủy Ba Đình khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nội dung các cuộc tiếp xúc, đối thoại đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nhân dân trên địa bàn quận quan tâm cũng như những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền quận, qua đó góp phần để quận Ba Đình hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hằng năm.

Nhân dịp này, Quận ủy Ba Đình đã khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ và Quyết định số 2200-QĐ/TU.

Mai Hữu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /