Hà Nội, ngày 08-12-2021

Quốc Oai tập trung tháo gỡ cho sản xuất, kinh doanh, gắn với phòng dịch Covid-19

13/07/2021 13:28 | 0

(NSHN) - Ngày 13-7, HĐND huyện Quốc Oai khóa XX tổ chức kỳ họp thứ hai nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Quang cảnh kỳ họp thứ hai HĐND huyện Quốc Oai khóa XX.

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quốc Oai 6 tháng qua vẫn phát triển ổn định. Toàn huyện đã hoàn thành vượt tiến độ 5/18 chỉ tiêu thành phố giao. Công tác thu ngân sách nhà nước của huyện 6 tháng qua đạt hơn 471 tỷ đồng, bằng 42,6% kế hoạch và 114,8% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách địa phương 6 tháng đạt 1.446 tỷ đồng, bằng 73,2% kế hoạch và 98,5% so với cùng kỳ năm trước.

Về phát triển các ngành kinh tế, giá trị sản xuất trên địa bàn huyện 6 tháng đạt 6.977,5 tỷ đồng, bằng 44,6% so với kế hoạch, tăng 11,8% so với cùng kỳ; tỷ trọng giá trị sản xuất các ngành: Công nghiệp - xây dựng 58,2%, dịch vụ - thương mại 28,6%, nông - lâm nghiệp - thủy sản 13,2%; các lĩnh vực khác được duy trì ổn định...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi các cấp, các ngành trong huyện Quốc Oai tập trung thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới nâng cao còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn kéo dài; tỷ lệ nông dân bỏ ruộng hoang trong vụ mùa còn cao...

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt trên địa bàn huyện Quốc Oai đã có 10 ca F0, hơn 100 trường hợp F1 liên quan. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

HĐND huyện đề nghị các cấp, ngành từ huyện tới cơ sở cần triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn để sớm phục hồi kinh tế, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ cho sản xuất, kinh doanh, tăng cường các giải pháp thực hiện thu ngân sách, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công các dự án lớn.

Cùng với đó, toàn huyện cần tập trung triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 2 xã Đại Thành và Phú Cát, phấn đấu về đích cuối năm 2021, làm tiền đề triển khai ra các xã khác như kế hoạch đã xây dựng. Đặc biệt, UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường đấu giá đất xen kẹt trong khu dân cư để chống lấn chiếm và tăng nguồn thu cho ngân sách; xử lý dứt điểm các vi phạm đất đai còn tồn tại trong 6 tháng đầu năm và các vi phạm mới phát sinh...

Hoàng Sơn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /