Hà Nội, ngày 07-12-2021

Dành 51,4 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp kênh tiêu thoát nước 3 xã ở huyện Đan Phượng

11/05/2021 10:25 | 0

(NSHN) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 7-5-2021 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu thoát nước liên xã Hồng Hà, Hạ Mỗ, Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Theo quyết định, UBND huyện Đan Phượng được giao làm chủ đầu tư dự án trên với quy mô dài gần 2.847m, gồm 2 tuyến. Trong đó, tuyến 1 dài gần 2.531m, điểm đầu tuyến giao với cống xi phông D900 thoát nước cho thôn Tiên Tân (xã Hồng Hà), điểm cuối tuyến giao với tuyến kênh nối từ đê Tiên Tân đến trạm bơm xã Thượng Mỗ; tuyến 2 dài 316m, điểm đầu tuyến nối với cống ngầm dưới đê Tiên Tân, điểm cuối trạm bơm xã Thượng Mỗ. Diện tích đất để phục vụ thi công các hạng mục công trình này là 17,326ha (diện tích đất thu hồi vĩnh viễn 0,624ha).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 51,4 tỷ đồng từ ngân sách huyện Đan Phượng. Thời gian thực hiện và hoàn thành dự án trong năm 2021 nhằm bảo đảm tiêu nước cho 250ha đất nông nghiệp và dân cư các xã: Hồng Hà, Hạ Mỗ, Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng); kết nối đồng bộ với các công trình liên quan nhằm giải quyết cơ bản vấn đề tiêu thoát nước của hệ thống thủy lợi, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Hoài Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /