Hà Nội, ngày 23-10-2021

Hà Đông: Khen thưởng 51 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác

12/04/2021 15:07 | 0

(NSHN) - Chiều 12-4, Quận ủy Hà Đông tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 5 năm qua, công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ được cấp ủy, chính quyền các cấp, đoàn thể chính trị - xã hội của quận Hà Đông quan tâm và coi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Quận ủy đã ban hành 12 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ; tổ chức 16 lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện; đồng thời, chỉ đạo 17 tổ chức Đảng ở cơ sở thực hiện làm điểm, sau đó sơ kết triển khai nhân rộng trong toàn quận.

Công tác tuyên truyền cũng được Quận ủy chỉ đạo đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú rộng khắp, tạo được sự hấp dẫn, sự cảm nhận sâu sắc, sức thuyết phục, ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Qua đó, đã có sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và ngày càng lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân.

Nhờ chỉ đạo rõ nét, sáng tạo, toàn quận Hà Đông có 322 gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo Bác được phát hiện, vinh danh. Trong đó, có 44 gương điển hình tiên tiến được cấp thành phố khen thưởng, 261 gương người tốt, việc tốt được cấp quận khen thưởng.

Nhân dịp này, Quận ủy Hà Đông đã biểu dương, khen thưởng 51 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ.

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /