Hà Nội, ngày 11-08-2022

Doanh thu thương mại, dịch vụ quận Tây Hồ đạt hơn 14.000 tỷ đồng trong quý I-2021

09/04/2021 17:38 | 0

(NSHN) - Chiều 9-4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa VI tổ chức Hội nghị lần thứ năm nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II-2021.

Quang cảnh hội nghị.

Quý I-2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, quận Tây Hồ đã chủ động bám sát sự chỉ đạo của thành phố để chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các phường triển khai thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận được kiểm soát tốt, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch đạt 14.109,8 tỷ đồng, tăng 25,3%; giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 627,34 tỷ đồng, tương đương 22,27% so với dự toán năm 2021. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Trong quý II-2021, Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận và hệ thống chính trị ở cơ sở tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu chi ngân sách; tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải phóng mặt bằng; nâng cao hiệu quả công tác nội chính.

Đặc biệt, quận Tây Hồ tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng tiến độ được đề ra; chuẩn bị chu đáo và làm tốt từng khâu, từng việc, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân…

Nguyệt Ánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /