Hà Nội, ngày 22-10-2021

HĐND huyện Quốc Oai khen thưởng 78 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

15/03/2021 18:20 | 0

(NSHN) – Chiều 15-3, HĐND huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị tổng kết công tác HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021 và khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND các cấp.

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động của HĐND các cấp được huyện Quốc Oai tặng Giấy khen.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai Dương Văn Phượng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các cấp huyện Quốc Oai đã nỗ lực hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Trong đó, HĐND huyện đã tổ chức 20 kỳ họp; HĐND xã, thị trấn tổ chức 273 kỳ họp.

Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã thông qua 105 nghị quyết kỳ làm cơ sở pháp lý để UBND huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng; giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh ở địa phương. Đặc biệt, tại mỗi kỳ họp, các đại biểu trả lời cử tri với trách nhiệm cao, không né tránh những vấn đề nóng, như: Quản lý đất đai, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, an ninh nông thôn...

Cũng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND huyện Quốc Oai đã tổ chức 65 đoàn giám sát chuyên đề ở các cơ quan, đơn vị; thực hiện 92 cuộc tiếp công dân, tiếp nhận 869 nội dung kiến nghị, đề xuất của cử tri. Qua đó, HĐND huyện đã yêu cầu UBND huyện, các phòng, ban thuộc huyện giải quyết kịp thời, đúng tiến độ; các ý kiến trả lời được cử tri đánh giá cao...

Nhân dịp này, huyện Quốc Oai đã biểu dương, khen thưởng 32 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021.

Hoàng Sơn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /