Hà Nội, ngày 25-09-2021

Tổng kết hoạt động HĐND các cấp của huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016-2021

11/03/2021 12:34 | 0

(NSHN) - HĐND huyện Mỹ Đức vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2026.

 UBND huyện đã khen thưởng cho 18 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND các cấp khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tính đến ngày 31-12-2020, HĐND huyện có 37 đại biểu, HĐND các xã, thị trấn có 551 đại biểu. Theo đồng chí Trần Quốc Sinh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, hoạt động của HĐND ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, có nhiều đổi mới trong tư duy và hành động. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các cấp của huyện tổ chức 283 kỳ họp, trong đó, HĐND huyện tổ chức 2 kỳ họp chuyên đề; HĐND xã, thị trấn tổ chức 28 kỳ họp chuyên đề. Thường trực HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành chức năng chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình kỳ họp, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật. 

Việc ban hành nghị quyết của HĐND huyện đã bám sát vào tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, có tính khả thi cao, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. 

Trong nhiệm kỳ, HĐND các cấp của huyện đã ban hành 1.286 nghị quyết quan trọng. Các nghị quyết của HĐND bảo đảm đúng luật, được các cơ quan, đơn vị thực thi, đạt kết quả cao. HĐND huyện đã tăng cường công tác giám sát và giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và của đại biểu HĐND. 

Ngoài ra, HĐND huyện Mỹ Đức đã tổ chức 370 đoàn giám sát, tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm. Sau các cuộc giám sát, HĐND huyện đều ban hành kết luận chỉ ra những thiếu sót, bất cập và đề xuất hướng giải quyết. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân theo hướng gần dân, sát dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Vì vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày được nâng lên. Mối quan hệ giữa HĐND các cấp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội luôn khăng khít, hiệu quả.

B.H
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /