Hà Nội, ngày 01-08-2021

Hai xã Đại Đồng, Kim Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao

07/01/2021 17:12 | 0

(HNMO) - Ngày 7-1, Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội đã đánh giá, chấm điểm tại 2 xã: Đại Đồng (huyện Thạch Thất) và xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây).

Hội nghị thẩm định xã Đại Đồng (huyện Thạch Thất) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Xã Đại Đồng được UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, sau đó tiếp tục được huyện Thạch Thất lựa chọn thí điểm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Sau quá trình nỗ lực phấn đấu, đến nay, Đại Đồng đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

Xã Kim Sơn cũng được UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của người dân, đến nay, địa phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Người dân xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây) phát triển nghề nuôi ong lấy mật.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết: Trên cơ sở đánh giá, chấm điểm của các thành viên Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội, cả 2 xã Đại Đồng và Kim Sơn đều đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội xem xét, đề nghị UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /