Hà Nội, ngày 01-08-2021

HĐND huyện Thường Tín: Lựa chọn vấn đề cử tri quan tâm để giám sát

05/01/2021 07:14 | 0

(HNM) - Năm 2020, Thường trực HĐND huyện Thường Tín đã thực hiện 6 đợt giám sát chuyên đề về các lĩnh vực như: Việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công năm 2020; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Các kết luận giám sát, khảo sát nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và thời gian khắc phục.

Năm 2021, ngoài giám sát theo kế hoạch, HĐND huyện Thường Tín sẽ lựa chọn các vấn đề dân sinh bức xúc, cử tri quan tâm để giám sát chuyên đề như: Công tác quản lý nhà nước về môi trường; quản lý đất đai, trật tự xây dựng; việc triển khai chính sách phát triển nông nghiệp chất lượng cao… Ngoài ra, HĐND huyện cũng sẽ tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND huyện và các xã, thị trấn; làm tốt công tác tiếp công dân và giám sát việc tiếp công dân tại cơ sở.

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /