Hà Nội, ngày 03-10-2022

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Ngự Câu, huyện Hoài Đức

06/12/2020 07:32 | 0

(HNM) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 4426/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Ngự Câu, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Ngự Câu, với nội dung: Tu bổ Tam bảo; xây dựng nhà bơm phòng cháy, chữa cháy. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý, cần tận dụng tối đa các cấu kiện gốc và các cấu kiện có chạm khắc; sử dụng giải pháp kỹ thuật nối, vá, thay cốt ốp mang đối với cấu kiện hư hỏng một phần, chỉ thay thế khi cấu kiện đã hư hỏng hoàn toàn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Nguyễn Thanh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /