Hà Nội, ngày 25-09-2021

Vận động sáng tạo văn học, nghệ thuật kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội

25/12/2019 12:39 | 0

(NSHN) – Nhằm đẩy mạnh phong trào sáng tác văn học, nghệ thuật trong văn nghệ sĩ Thủ đô, thành phố Hà Nội triển khai Cuộc vận động sáng tạo văn học, nghệ thuật tiến tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội hội nhập và phát triển”.

Nội dung Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 24-12-2019 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai Cuộc vận động sáng tạo văn học, nghệ thuật tiến tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội nêu rõ, thông qua cuộc vận động nhằm đẩy mạnh phong trào sáng tạo văn học, nghệ thuật trong văn nghệ sĩ và nhân dân Hà Nội; phát huy tối đa sức sáng tạo của các thế hệ văn nghệ sĩ và tính ưu việt, đặc trưng của các loại hình văn học, nghệ thuật nhằm tuyển chọn tác phẩm có giá trị cao về nội dung tư tưởng, nghệ thuật, góp phần củng cố và phát triển nền văn học nghệ thuật Thủ đô lên một tầm cao mới.

 Một tiết mục nghệ thuật đậm chất Hà Nội của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. 

Đây cũng là hoạt động kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long – Hà Nội; khơi dậy, phát huy lòng tự hào về Thăng Long – Hà Nội, tinh thần cả nước cùng Hà Nội – Hà Nội cùng cả nước, bạn bè quốc tế với Hà Nội; thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước; giáo dục truyền thống lịch sử - cách mạng cho quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của thời đại, phục vụ tốt nhất sự nghiệp xây dựng văn hóa, con người Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật phải được sáng tác trên tinh thần đổi mới, sáng tạo từ phương thức tiếp cận tới cách thể hiện tác phẩm, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa truyền thống với các yếu tố đương đại; phản ánh chân thật, sâu sắc, toàn diện hiện thực Thủ đô và đất nước ta trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Cuộc vận động do UBND thành phố tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là cơ quan thường trực. Tác phẩm tham gia cuộc vận động phải nêu bật được các giá trị truyền thống lịch sử hào hùng của Thăng Long – Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình; vị thế, vai trò của Thủ đô đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoặc tác phẩm tập trung phản ánh, khẳng định cái mới, cái tích cực, cái tốt đẹp, xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người; phê phán, lên án cái ác, cái xấu xa, thấp hèn, sự xuống cấp, tha hóa đạo đức, lối sống; đặc biệt là cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh; con người Việt Nam “yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”. 

Cuộc vận động dành cho tác giả chuyên và không chuyên, người yêu thích văn học nghệ thuật, công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống tại Hà Nội và Việt Nam với các sáng tạo về văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kịch bản sân khấu, điện ảnh, múa.

Tác phẩm dự thi gửi về Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật Hà Nội (19 Hàng Buồm) từ tháng 12-2019 đến 30-6-2020. 

Lễ công bố và trao giải thưởng được tổ chức vào dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội. Giải cao nhất trị giá 10 triệu đồng.

An Nhi
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /