Hà Nội, ngày 16-08-2022

Dự báo quy mô dân số tối đa khi lập quy hoạch

13/07/2017 06:48 | 0
(NSHN) - UBND TP Hà Nội có Văn bản số 3327/UBND-ĐT yêu cầu xác định dân số của các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư.

Theo đó, UBND thành phố giao sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận, huyện và đơn vị liên quan, khi nghiên cứu, thẩm định, báo cáo đề xuất trình cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương, phê duyệt quy hoạch, kiến trúc dự án… yêu cầu phải dự báo quy mô trung bình của một hộ gia đình, quy mô dân số tối đa khi dự án khai thác; để dự kiến đáp ứng được các yêu cầu về hạ tầng xã hội, kỹ thuật, phù hợp với thực tiễn quản lý, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế, tuân thủ quy hoạch chung và quy hoạch phân khu.

Theo UBND thành phố, thời gian qua nhiều dự án đầu tư, đồ án quy hoạch xây dựng được đề nghị chấp thuận; trong đó chỉ tiêu diện tích sàn sử dụng bình quân, quy mô dân số của dự án chưa phù hợp, chưa dự báo chính xác quy mô dân số tối đa; là nguyên nhân gây khó khăn trong quản lý, kiểm soát gia tăng dân số, chất tải hạ tầng đô thị khi dự án khai thác.
Khánh Khoa
Từ khoá:
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /