Hà Nội, ngày 04-07-2022

Kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng

09/06/2017 07:10 | 0
(NSHN) - UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 2752/UBND-ĐT chỉ đạo kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng.

Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã và các ngành liên quan chỉ đạo kiểm tra, tập trung xử lý dứt điểm vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới. Lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về những hạn chế, yếu kém hoặc phát sinh vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý; định kỳ hằng quý báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn.

Thành phố cũng giao các sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng.
Gia Khánh
Từ khoá:
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /