Hà Nội, ngày 04-07-2022

Xây dựng phương án phòng, chống thiên tai theo cấp độ rủi ro

09/06/2017 07:03 | 0
UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan và các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 29-3-2017 của Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng, chống thiên tai năm 2017.

Theo đó, Sở NN&PTNT Hà Nội tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai kịp thời, chính xác, hiệu quả; đôn đốc các sở, ngành, quận, huyện, thị xã rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai theo cấp độ rủi ro; thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi, hồ chứa.

Ngoài ra, Sở NN&PTNT cũng có nhiệm vụ tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, xử lý kịp thời các sự cố đê điều, thủy lợi trên địa bàn thành phố; tổ chức kiểm tra, rà soát vật tư, phương tiện dự trữ bảo đảm huy động kịp thời khi các tình huống thiên tai xảy ra; chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thành lập, thu và quản lý, sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai đúng mục đích, quy định của pháp luật…
Kim Văn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /