Hà Nội, ngày 30-11-2021

Tăng cường quản lý đất đai, không để phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo

13/11/2016 05:10 | 0
(NSHN) - UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng kết hợp chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở.

Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền để người dân biết, chấp hành quy định của thành phố khi mở đường; chỉ đạo các phòng chuyên môn quyết liệt trong quản lý, bố trí vốn ngân sách để đền bù, lên phương án thu hồi đất ngoài chỉ giới nếu việc hợp thửa, hợp khối không thực hiện được (sau 30 ngày).

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng tồn đọng, không để phát sinh trường hợp mới; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình, xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng, hoàn thành trước tháng 12-2016; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tồn tại hoặc phát sinh thêm trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn quản lý.

Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra xây dựng xử lý nghiêm các trường hợp phát sinh vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt quan tâm, có phương án xử lý các thửa đất, công trình không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng (diện tích dưới 15m2). Chủ đầu tư các dự án phối hợp với chính quyền địa phương, bảo đảm việc mở đường và cảnh quan hai bên đường đồng bộ khi đưa vào khai thác; bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng, thu hồi các thửa đất không đủ điều kiện xây dựng và thực hiện phương án thiết kế chỉnh trang kiến trúc. Với dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát các thửa đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng, đề xuất đủ kinh phí trong tổng mức đầu tư dự án để thu hồi thửa đất.
Gia Khánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /