Hà Nội, ngày 30-11-2021

Tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ quận Hoàn Kiếm từ ngày 30-4

28/04/2021 17:01 | 0

(NSHN) - Ngày 28-4, UBND quận Hoàn Kiếm có Thông báo số 63/TB-UBND về việc tạm dừng việc tổ chức hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm từ ngày 30-4-2021.

Các không gian đi bộ của quận Hoàn Kiếm sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 30-4-2021.

Theo thông báo này, để hạn chế các hoạt động tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch Covid-19, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tạm dừng việc tổ chức hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm từ ngày 30-4-2021 (thứ sáu). Các không gian đi bộ trên địa bàn quận chỉ được tiếp tục hoạt động trở lại khi được phép của UBND thành phố Hà Nội.

Thông báo này của quận Hoàn Kiếm nhằm thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26-4-2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 112/CV-TU ngày 24-7-2021 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố...

Hoàng Lân
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /