Hà Nội, ngày 07-12-2022

Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình

23/03/2021 06:55 | 0

(HNM) - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình “Xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” năm 2021, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Theo đó, chương trình “Xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” sẽ được lồng ghép qua các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3), Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25-11)…; các chương trình văn hóa, nghệ thuật, hội thảo, tọa đàm về chủ đề hạnh phúc; vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng… Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp tục triển khai “Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình” tới 5 xã, phường, thị trấn ở 5 quận, huyện: Hai Bà Trưng, Sóc Sơn, Gia Lâm, Phúc Thọ, Thạch Thất.

Các hoạt động được tổ chức cũng nhằm củng cố ý thức pháp luật; tăng cường trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội đối với việc giữ gìn, bảo vệ các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống và trí tuệ; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Nguyễn Thanh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /