Hà Nội, ngày 23-10-2021

Cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng trường học ở quận Hoàng Mai

14/07/2020 16:05 | 0

(NSHN) - Ngày 14-7, UBND quận Hoàng Mai tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án xây dựng Trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) và dự án xây dựng Trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) trên địa bàn phường Yên Sở (quận Hoàng Mai).

Lực lượng chức năng tiến hành giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng Trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1).

Theo kế hoạch, công tác cưỡng chế thu hồi đất phải tiến hành đối với 39 hộ gia đình, cá nhân không chấp hành quyết định thu hồi đất và không bàn giao mặt bằng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) và 58 hộ gia đình, cá nhân không chấp hành quyết định thu hồi đất và không bàn giao mặt bằng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1).

Lực lượng chức năng tiến hành giải phóng mặt bằng

Tuy nhiên, qua vận động, tuyên truyền, đến trưa 14-7, đã có nhiều hộ chấp hành quyết định thu hồi đất và đã nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng. Do đó, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 64 trường hợp (29 trường hợp nằm trong khu đất dự án xây dựng Trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở và 35 trường hợp nằm trong khu đất dự án xây dựng Trường chất lượng cao THCS Yên Sở).

Ngay trong ngày 14-7, lực lượng cưỡng chế đã hoàn thành công việc theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng làm rào tôn bao quanh khu đất dự án xây dựng Trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1).

Dự án xây dựng Trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) có diện tích khoảng 6.558m2. Dự án xây dựng Trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) có diện tích khoảng 5.800m2. Cả hai dự án này đều được xây mới, chủ đầu tư là UBND quận Hoàng Mai. Mục tiêu đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục chất lượng cao bậc tiểu học và THCS khu vực phường Yên Sở và nhu cầu chung trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Hiền Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /