Hà Nội, ngày 01-12-2022

Triển khai quy hoạch xây dựng vùng huyện Đan Phượng

04/03/2021 07:23 | 0

(HNM) - Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ngày 3-3 có Văn bản số 1612/VP-ĐT thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn về việc triển khai quy hoạch xây dựng vùng huyện Đan Phượng.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn UBND huyện Đan Phượng lập quy hoạch xây dựng vùng huyện theo quy trình, quy định, bảo đảm kế thừa những nội dung phù hợp của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện đã được phê duyệt.

Báo cáo của UBND huyện Đan Phượng cho biết, hiện tỷ lệ đất khu vực đô thị huyện Đan Phượng mới đạt 40%. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu phát triển huyện thành quận theo lộ trình 2020-2025, việc quy hoạch vùng huyện Đan Phượng là rất cấp thiết.

Để giảm tải cho ngân sách thành phố, tạo điều kiện cho UBND huyện Đan Phượng chủ động đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Đan Phượng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo UBND thành phố xem xét giao UBND huyện Đan Phượng lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đan Phương tỷ lệ 1/25.000 bằng vốn đầu tư công từ ngân sách huyện.

Phong Châu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /