Hà Nội, ngày 29-07-2021

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường thuộc xã Cổ Bi và thị trấn Trâu Quỳ

26/01/2021 17:59 | 0

(NSHN) - Ngày 25-1, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 538/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường khớp nối từ Khu đô thị Đặng Xá đến Trường Tiểu học Trung Thành, huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/500. Chiều dài tuyến đường là 605m, thuộc địa bàn xã Cổ Bi và thị trấn Trâu Quỳ.

Về cấp hạng đường, tuyến đường được chia thành 3 đoạn. Trong đó, đoạn 1 và đoạn 3 là đường khu vực; đoạn 2 là đường chính khu vực. Cụ thể, đoạn 1 dài 285m có điểm đầu tại vị trí nút giao với đường quy hoạch B=17 (mặt cắt ngang 17m); điểm cuối tại vị trí nút giao tuyến đường quy hoạch B=30m. Quy mô mặt cắt ngang đường là 17m, gồm lòng đường rộng 7m; vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 5m.

Đoạn 2 dài khoảng 180m, kết nối chỉ giới đường đỏ tuyến đường B=30, điểm cuối giáp ranh giới quy hoạch chi tiết 2 bên tuyến đường Dốc Hội - Đại học Nông nghiệp. Quy mô mặt cắt ngang B=30m, gồm lòng đường rộng 14m, vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 8m.

Đoạn 3 dài khoảng 140m, nối từ đường quy hoạch B=30m đến tuyến đường vào Trường Tiểu học Trung Thành, quy mô mặt cắt ngang B=17,5m, gồm lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 5m.

UBND thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường phù hợp với nội dung Quyết định; UBND huyện Gia Lâm chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường; bàn giao hồ sơ cho UBND xã Cổ Bi, UBND thị trấn Trâu Quỳ để quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lập dự án đầu tư theo quy hoạch. Đồng thời, triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tuyến đường để tránh lãng phí, trồng chéo.

UBND huyện Gia Lâm, UBND xã Cổ Bi, UBND huyện Trâu Quỳ chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, việc xây dựng các công trình hai bên tuyến đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền.

Dạ Khánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /