Hà Nội, ngày 25-09-2021

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo thanh tra các dự án sai phạm về sử dụng đất

26/05/2016 17:32 | 0
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành, thực hiện thanh tra, kết luận đối với các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn TP Hà Nội có sai phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng và sử dụng đất.

Theo Quyết định số 2528/QĐ-UBND, ngày 21/5/2016, đoàn thanh tra liên ngành gồm 18 thành viên, do ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn thanh tra.

Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ thanh tra, kết luận đối với các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn TP Hà Nội có sai phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng và sử dụng đất theo khoản a, mục 4, Thông báo số 327/TB-VPCP ngày 22/8/2013 của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của UBND TP tại mục 1, Công văn số 1180/UBND-TNMT, ngày 2/3/2016.

Căn cứ kết quả thanh tra, đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục vi phạm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người mua nhà, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định;

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 53, Điều 54 Luật Thanh tra năm 2010; Đối tượng thanh tra có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 57, Điều 58 Luật Thanh tra năm 2010.

Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010; các thành viên đoàn thanh tra chấp hành sự phân công của trưởng đoàn thanh tra, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được UBND TP giao.
Lan Hương
Bình luận (1)
  • Chọn ngày:
  • /
  • /