Hà Nội, ngày 03-12-2021

Xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân

06/08/2019 08:01 | 0

(HNM) - Được nhân dân tín nhiệm bình chọn là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009, ông Đinh Công Su (người dân tộc Mường, ở thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai) luôn phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới nhân dân.

Ông Đinh Công Su.

Năm 2014, khi xã có chủ trương làm đường xây dựng nông thôn mới, ông Đinh Công Su đã đến từng nhà trong diện có đất phải thu hồi để tuyên truyền cho người dân thấu hiểu lợi ích của việc bê tông hóa đường làng và vận động nhân dân thực hiện. Với uy tín của mình, ông Su vận động được nhiều hộ trong thôn chặt cây, phá tường rào, hiến đất mở rộng đường. Trong đó có gia đình tự nguyện hiến hàng trăm mét đất thổ cư để phục vụ lợi ích của cộng đồng. Đến nay, đường làng, ngõ xóm của thôn được bê tông hóa 100%, có những tuyến đường trong làng mở rộng tới 6m, góp phần đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016.

Với 90% dân số của thôn Đồng Vỡ là người dân tộc Mường, để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ông Su đã vận động bà con, nhất là các cháu nhỏ giao tiếp bằng tiếng Mường khi ở nhà; mỗi người có một bộ trang phục dân tộc Mường để mặc vào dịp lễ hội. Thôn còn thành lập các đội cồng chiêng và tổ chức thi ném còn, kéo co, cồng chiêng vào dịp lễ hội, đầu năm mới nên nhân dân rất phấn khởi ủng hộ...

Xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, ông Đinh Công Su đã được huyện Quốc Oai và thành phố nhiều lần khen thưởng  và được bình chọn là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Quốc Oai.

Hiền Phương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /