Hà Nội, ngày 07-06-2023

Công đoàn cơ sở NHCSXH Hà Nội hướng về đoàn viên, vì đoàn viên

25/05/2023 18:22 | 0

(HNMO) - Trong 2 ngày 24 và 25-5, diễn ra Đại hội Đại biểu công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội.

NHCSXH thành phố Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Đại biểu công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ 2017-2023, công đoàn cơ sở NHCSXH thành phố Hà Nội đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc liên tục từ năm 2017 đến năm 2022. Trên 94% công đoàn bộ phận trực thuộc đạt vững mạnh xuất sắc hàng năm. Tỷ lệ đoàn viên công đoàn xuất sắc, lao động nữ đạt phụ nữ "Hai giỏi" hằng năm đạt trên 97%.

Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ sở đã giới thiệu cho Đảng bộ xem xét kết nạp 71 đảng viên. Hằng năm, 100% đoàn viên tham gia đóng góp hoạt động xã hội - từ thiện do Công đoàn các cấp phát động, 100% cán bộ được khám sức khỏe định kỳ.

 

100% công đoàn viên NHCSXH thành phố tham gia hoạt động từ thiện - xã hội

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, công đoàn cơ sở NHCSXH thành phố Hà Nội đã phát động đến toàn thể đoàn viên thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiệm kỳ vừa qua, nguồn vốn tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH thành phố Hà Nội đã góp phần thu hút, tạo việc làm cho 378.307 lao động, góp phần xây mới, cải tạo 311.620 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ 1.009 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn; hỗ trợ vốn cho người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương khi phục hồi sản xuất cho 77.881 lượt người lao động...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH thành phố Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 11 ủy viên.

Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH thành phố Hà Nội đề ra nhiệm vụ tiếp tục làm tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về đoàn viên, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

 

Bạch Thanh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /