Hà Nội, ngày 03-10-2022

Đồng hành cùng người dân xóa nghèo

18/07/2022 07:38 | 0

(HNM) - Nhiều năm qua, nhờ chính sách tín dụng ưu đãi, 62.058 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Hoài Đức đã được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, nhờ đó nhiều hộ thoát được nghèo. Nhiệm vụ tiếp tục đồng hành với địa phương để giảm hộ cận nghèo đang được tín dụng chính sách của huyện chú trọng thực hiện...

Hội Nông dân huyện Hoài Đức hỗ trợ hội viên nông dân xã Vân Canh thủ tục vay vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế.

Theo thống kê của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hoài Đức, từ năm 2003 đến nay, toàn huyện có hơn 20.820 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn; 25.000 lao động nông thôn được tạo việc làm; hơn 6.800 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, 123 hộ nghèo được vay vốn để học tập và xóa nhà dột nát... Các chương trình cho vay vốn đều được thực hiện kịp thời, đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng. Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hoài Đức Nguyễn Xuân Phong cho biết, hiện tổng nguồn vốn đơn vị huy động và quản lý đạt hơn 473 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt hơn 459 tỷ đồng cho 13.887 món vay và 10.260 khách hàng đang vay vốn.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Song Phương Lê Vĩnh Phiến chia sẻ, tín dụng chính sách đã giúp nhiều hộ hội viên nông dân xã thoát nghèo. Điển hình là gia đình bà Nguyễn Thị Phong (thôn 6) được vay 3 gói, mỗi gói 50 triệu đồng, trong thời gian 2 năm, nhờ đó, gia đình bà đã thoát nghèo và vươn lên khá giả. “Tổng dư nợ hằng năm trên địa bàn xã đạt 20-22 tỷ đồng, cho hơn 600 lượt hộ vay để phát triển kinh tế. Đặc biệt, năm 2021, toàn xã có 50 hộ cận nghèo thì đến nay chỉ còn 28 hộ”, ông Lê Vĩnh Phiến cho biết thêm.

Tương tự, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách mà gia đình bà Nguyễn Thị Hồi ở thôn Linh Thượng, xã Vân Côn cũng đã thoát nghèo và đang vươn lên làm giàu. Trước năm 2020, bà Hồi được tạo điều kiện vay 50 triệu đồng để giải quyết việc làm. Con gái bà được vay vốn để đi học. Nhờ đó, bà Hồi có thu nhập ổn định, con gái bà đã tốt nghiệp đại học và có việc làm. Theo Chủ tịch UBND xã Vân Côn Hoàng Văn Tuấn, toàn xã hiện có hơn 1.000 hộ được vay, tổng dư nợ gần 40 tỷ đồng từ nguồn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển kinh tế; trong đó không có nợ quá hạn, nợ xấu.

Tích cực đồng hành cùng địa phương trong công tác giảm cận nghèo, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức Nguyễn Thị Thanh cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp hội trên địa bàn huyện nỗ lực tạo điều kiện giúp hơn 4.300 hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ 164,58 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế, tăng thu nhập.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường khẳng định: Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; thay đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi; tạo việc làm, cải thiện đời sống người dân; bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện không còn hộ nghèo, chỉ còn 1.084 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,54%.

Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Đồng thời, các địa phương, đơn vị cũng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, các điểm giao dịch tại xã, thị trấn với mục tiêu toàn huyện đạt hiệu quả cao trong công tác giảm hộ cận nghèo, giúp nhiều hộ có vốn đầu tư phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập...

Ánh Dương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /