Hà Nội, ngày 04-07-2022

Đã có 264/413 xã được tiếp cận, sử dụng nguồn nước sạch

21/06/2022 06:43 | 0

(HNM) - Thông tin về công tác cấp nước 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đến nay, tỷ lệ phủ mạng nước sạch tại khu vực nông thôn đã đạt hơn 82% với 264/413 xã (khoảng 3.847.688 người, 961.922 hộ dân nông thôn) được tiếp cận nguồn nước sạch từ việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung của thành phố.

So với cuối năm 2021, số xã nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch của thành phố tăng 12 xã (gần 62.000 hộ). Hiện, tổng nguồn nước sạch tập trung cấp cho thành phố đạt khoảng 1.530.000m3/ngày-đêm.

Để hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân đô thị và nông thôn được cung cấp nước sạch đến năm 2025, Sở Xây dựng đã làm việc với UBND các huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố rà soát tình hình cấp nước và đề xuất giải pháp thực hiện.

Dạ Khánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /