Hà Nội, ngày 11-08-2022

Thêm 120.000 hộ dân nông thôn của Hà Nội sẽ được sử dụng nước sạch trong năm 2021

27/12/2020 07:27 | 0

(HNM) - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong năm 2021, Sở Xây dựng phấn đấu đưa thêm khoảng 50 xã, 120.000 hộ dân khu vực nông thôn được tiếp cận, sử dụng nước sạch, nâng tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được tiếp cận, sử dụng nước sạch đạt 85%.

Về giải pháp, Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương triển khai các dự án cấp nước đã được thành phố giao, nhất là tại khu vực các huyện: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Thạch Thất, Đan Phượng, Ba Vì, Mê Linh, Sóc Sơn...

Đồng thời, Sở xem xét các dự án mới do các nhà đầu tư đề xuất, báo cáo UBND thành phố phê duyệt. Đối với các khu vực không thể kết nối với hệ thống cấp nước tập trung của thành phố, Sở đã đề xuất và đôn đốc triển khai các dự án cấp nước theo mô hình cụm hộ.

Dạ Khánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /