Hà Nội, ngày 08-12-2021

Công nhận điểm du lịch làng nghề sơn mài Hạ Thái

11/12/2020 07:00 | 0

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định công nhận điểm du lịch làng nghề sơn mài Hạ Thái (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín).

Cùng với đó, UBND thành phố giao trách nhiệm cho UBND xã Duyên Thái tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật có liên quan. Các sở và đơn vị: Du lịch, Văn hóa và Thể thao; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Giao thông - Vận tải; NN&PTNT; Kế hoạch và Đầu tư; Công an thành phố Hà Nội; UBND huyện Thường Tín; xã Duyên Thái có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng điểm du lịch làng nghề sơn mài Hạ Thái theo đúng quy định của pháp luật và thành phố, bảo đảm phát triển bền vững, hiệu quả...

Từ nghề sơn mài truyền thống, người dân thôn Hạ Thái (xã Duyên Thái) đã tạo ra hàng nghìn sản phẩm đáp ứng thị hiếu, nhu cầu khách hàng như: Bát, đĩa, lọ hoa, khay, tranh... Sản phẩm sơn mài Hạ Thái không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu tới nhiều nước trên thế giới.

Mai Nguyễn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /