Hà Nội, ngày 16-08-2022

Xây dựng tuyến du lịch kết nối 3 di sản thờ Hai Bà Trưng

24/02/2019 10:46 | 0
(HNM) - Trong kế hoạch về thực hiện công tác quản lý nhà nước và phát triển du lịch năm 2019 do UBND quận Hai Bà Trưng ban hành, việc xây dựng tuyến du lịch kết nối 3 di sản thờ Hai Bà Trưng sẽ được chú trọng.

Cụ thể, 3 di sản thờ Hai Bà Trưng tại huyện Phúc Thọ, huyện Mê Linh, quận Hai Bà Trưng sẽ được đưa vào tuyến du lịch. Đây được xem là sản phẩm đặc thù của du lịch văn hóa tâm linh - loại hình du lịch đang được đầu tư, phát triển trên địa bàn quận.

Ngoài ra, quận Hai Bà Trưng còn tiếp tục rà soát, đánh giá công tác thực hiện quy hoạch phát triển du lịch quận Hai Bà Trưng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; thống kê và kiểm tra các đơn vị kinh doanh du lịch; nâng cao vai trò quản lý nhà nước; vận động các doanh nghiệp xây dựng và phát triển các chương trình du lịch, tuyến du lịch đặc trưng, độc đáo, riêng có của quận…

 
Thùy An
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /