Hà Nội, ngày 29-05-2023

Nông dân Sơn Tây đồng lòng xây dựng thị xã giàu đẹp, văn minh

25/05/2023 13:11 | 0

(NSHN) - Ngày 25-5, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.

Đến nay, thị xã Sơn Tây có 10.971 hộ nông nghiệp với 14.510 hội viên nông dân tham gia sinh hoạt tại 12 đơn vị xã, phường, 85 chi hội theo địa bàn dân cư. Đại đa số hội viên, nông dân chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành phố, thị xã, thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội triển khai; tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đại hội Hội Nông dân thị xã thành công tốt đẹp.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân thị xã Sơn Tây đã phối hợp thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hơn 24.000 lượt hội viên nông dân. Tổng nguồn vốn vay do Hội đang quản lý là hơn 173 tỷ đồng với gần 4.000 lượt hộ vay, trong đó nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân đạt hơn 24 tỷ đồng với gần 900 lượt hộ vay phát triển sản xuất; hơn 19.000 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu "Hộ sản xuất - kinh doanh giỏi" các cấp; xây dựng 12 chi hội nông dân nghề nghiệp, 52 tổ hội nghề nghiệp... giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, liên doanh, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Hội Nông dân từ cấp thị xã đến cơ sở tích cực tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh… Vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Hội được khẳng định và nâng cao; quyền lợi của hội viên được bảo đảm, hội viên ngày càng tin tưởng và gắn bó với tổ chức Hội...

Trong khuôn khổ của Đại hội, Hội Nông dân thị xã trưng bày, giới thiệu nông sản, đặc sản của địa phương.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán cho biết, theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thị xã Sơn Tây xác định là 1 trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô có tính chất văn hóa - lịch sử và du lịch, nghỉ dưỡng; bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa “Sơn Tây - Xứ Đoài”, chú trọng các mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với du lịch tâm linh, văn hóa và trải nghiệm. Đây là tiền đề cho sự phát triển của thị xã trong giai đoạn mới, cũng là cơ hội để thể hiện vai trò, vị trí của giai cấp nông dân thị xã.

Thời gian tới, Hội Nông dân thị xã cần sâu sát, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, thực sự là người bạn đồng hành của nông dân, hiểu nông dân, biết lắng nghe nông dân; thường xuyên cổ vũ, động viên, tạo niềm tin cho nông dân tin tưởng, đồng lòng xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển toàn diện, bền vững.

Đại hội đã bầu 21 đại biểu vào Ban Chấp hành khóa mới. Đồng chí Khuất Văn Sỹ tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2023-2028.

Bạch Thanh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /