Hà Nội, ngày 01-12-2022

Huyện Thanh Trì hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

23/11/2022 15:59 | 0

(NSHN) - Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đến thời điểm này, 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì đã hoàn thành việc khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho các nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và chuẩn bị các điều kiện tham gia khám tuyển tại huyện.

Công tác khám tuyển tại các địa phương được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Đến nay, toàn huyện điều khám 1.897 công dân. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu khám sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, các chế độ, chính sách của thanh niên và gia đình được hưởng khi tham gia nghĩa vụ quân sự, để thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của công dân đối với Tổ quốc; đồng thời, nắm bắt cụ thể tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh từng công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Những trường hợp được tạm hoãn và miễn nhập ngũ đều được xét duyệt công khai, dân chủ, hợp tình, hợp lý. Đối với công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự không thuộc diện được miễn, hoãn phải có mặt đúng ngày theo quy định để khám sức khỏe...

Nhờ làm tốt các bước của công tác chuẩn bị nên công tác khám sơ tuyển tại các địa phương đã diễn ra thuận lợi, đúng luật. Việc khám tuyển được tiến hành nghiêm túc, khách quan; địa điểm khám tập trung, có niêm yết công khai danh sách các thanh niên trong diện điều khám.

Đến nay, 100% xã, thị trấn đã hoàn thành xong việc sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Kết thúc đợt khám sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã tuyển chọn được 916 thanh niên có đủ điều kiện tham gia khám tuyển tại huyện.

Để bảo đảm chất lượng, số lượng thanh niên tham gia khám tuyển tại huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương làm tốt công tác quản lý nguồn thanh niên trúng sơ tuyển tại địa phương để chuẩn bị khám tuyển tại huyện. Toàn huyện phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023 với phương châm "Giao đủ quân, chất lượng cao, an toàn, đúng luật và không loại trả".

Ngọc Quỳnh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /