Hà Nội, ngày 10-12-2022

Huyện Gia Lâm lên kế hoạch hỗ trợ hơn 400 người nghèo tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

22/11/2022 16:31 | 0

(NSHN) - Nhằm bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, góp phần giảm nghèo theo hướng bền vững, huyện Gia Lâm triển khai nhiều giải pháp chăm lo đời sống cho người dân, người lao động. Mới đây, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm ban hành Kế hoạch số 242/KHLT-UBND-UBMTTQ về hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện cho người tham gia là thành viên hộ cận nghèo. 

 Một người lao động làm công việc tự do tìm hiểu về chính sách BHXH tự nguyện. 

Cụ thể, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và từ ngân sách thành phố Hà Nội (60% với người thuộc hộ nghèo, 50% với người thuộc hộ cận nghèo và 20% với các trường hợp còn lại), huyện Gia Lâm trích kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện để hỗ trợ thêm 50% mức đóng cho người tham gia là thành viên thuộc hộ cận nghèo. Nghĩa là, người dân thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn huyện có cơ hội ghi tên trên hệ thống BHXH theo hình thức tự nguyện với mức đóng “0 đồng”. Thời gian hỗ trợ bước đầu thực hiện trong tháng 11 và 12 năm 2022. 

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, những năm gần đây, huyện Gia Lâm không còn hộ nghèo, chỉ còn một số hộ cận nghèo. Trong tổng số hộ cận nghèo ở thời điểm này có 406 người đủ điều kiện được hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện với kinh phí dự kiến là hơn 92 triệu đồng trong 2 tháng cuối năm 2022.

Việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng người, đối tượng, theo quy trình 6 bước:

Bước 1: Trên cơ sở kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm, UBND các xã/thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền, nắm bắt nhu cầu của đối tượng, chuyển tờ khai để đối tượng tự nguyện đăng ký, đề nghị hỗ trợ và có cam kết tiếp tục tự nguyện đóng BHXH trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Bước 2: UBND các xã/thị trấn lập danh sách người tham gia, gửi cơ quan BHXH huyện để tổng hợp đối tượng toàn huyện, xác định mức hỗ trợ theo quy định.

Bước 3: Căn cứ danh sách tổng hợp đối tượng tham gia của BHXH huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện kiểm tra, đối chiếu danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bước 4: BHXH huyện tham mưu văn bản trình UBND huyện quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện.

Bước 5: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các xã/thị trấn thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện về BHXH huyện.

Bước 6: BHXH huyện thực hiện cấp sổ BHXH cho người tham gia, giải quyết các chế độ, chính sách BHXH theo quy định. 

Hà Hiền
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /