Hà Nội, ngày 01-02-2023

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo quận Hai Bà Trưng

21/07/2022 17:45 | 0

(NSHN) - Chiều 21-7, Ban Đoàn kết Công giáo quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo quận giai đoạn 2017-2022; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2027.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và quận Hai Bà Trưng chúc mừng Ban Đoàn kết Công giáo quận nhiệm kỳ 2022-2027.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, quận Hai Bà Trưng có 5 tổ đoàn kết Công giáo thuộc Giáo phận Hà Nội, với gần 2.000 nhân danh.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo quận được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở địa phương và làm tròn trách nhiệm công dân. Người Công giáo đồng hành cùng dân tộc với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”.

Trong đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã khen thưởng 45 lượt tập thể, 130 lượt cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đặc biệt, thời gian qua, đồng bào Công giáo quận đã đoàn kết chung tay cùng với các tầng lớp nhân dân quận Hai Bà Trưng tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, góp phần kiểm soát dịch bệnh, tăng cường các hoạt động kinh tế - xã hội, tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân đã trở lại trạng thái bình thường mới. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo gắn với xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt”; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình Công giáo văn hóa.

Về nhiệm vụ trong giai đoạn 2022-2027, Ban Đoàn kết Công giáo quận Hai Bà Trưng sẽ thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng tôn giáo và các quy định chung.

 Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo quận giai đoạn 2017-2022; thông qua nhân sự giới thiệu hiệp thương tham gia Ban Đoàn kết Công giáo quận nhiệm kỳ 2022-2027; suy cử đại biểu dự Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đình Hiệp
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /