Hà Nội, ngày 19-08-2022

Quận Thanh Xuân kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm 1.206 lượt cơ sở

06/07/2022 06:55 | 0

(HNM) - Theo báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của UBND quận Thanh Xuân, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn quận đã kiểm tra, giám sát 1.206 lượt cơ sở thực phẩm (21 cơ sở sản xuất, 91 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 973 cơ sở dịch vụ ăn uống và 121 cơ sở thức ăn đường phố). Qua đó, xử phạt 88 cơ sở với hơn 146 triệu đồng.

Ngoài ra, quận cũng tổ chức thẩm định cấp mới 16 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 6 giấy phép bán lẻ rượu, tiếp nhận 15 hồ sơ tự công bố sản phẩm của 3 cơ sở cấp quận quản lý…

Thời gian tới, quận Thanh Xuân tiếp tục tập trung công tác duy trì tuyến phố kiểm soát an toàn thực phẩm tại phố Thượng Đình, phường Thượng Đình và cửa hàng thực phẩm an toàn có kiểm soát; đồng thời hướng dẫn các cơ sở thực hiện cam kết trách nhiệm về an toàn thực phẩm… Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Thu Lưu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /