Hà Nội, ngày 19-08-2022

Quận Hai Bà Trưng: Công tác Mặt trận góp phần phát triển kinh tế - xã hội

01/07/2022 16:41 | 0

(NSHN) - Chiều 1-7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị lần thứ 10, khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận trình bày dự thảo báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đại diện Thường trực HĐND quận thông báo kết quả hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đại diện lãnh đạo UBND quận thông báo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của quận 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022…

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ quận đến cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm 2022, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân. Qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. 

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng còn phát động phong trào và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các phường; xây dựng, ký kết và triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp hoạt động giữa Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với Thường trực HĐND, UBND và các đơn vị. Đồng thời triển khai hội nghị đại biểu nhân dân ở cơ sở gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Tích cực vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” đạt kết quả tốt.

Về trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của quận sẽ tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ chính. Trong đó, tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2022 gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và rèn luyện “Tâm sáng người cán bộ mặt trận”. Đồng thời, chú trọng công tác nắm tình hình dư luận nhân dân trên địa bàn, phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp…

Đình Hiệp
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /