Hà Nội, ngày 19-08-2022

Quận Hoàng Mai thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 51,1% dự toán

01/07/2022 16:34 | 0

(NSHN) - Chiều 1-7, HĐND quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ năm.

Quang cảnh kỳ họp.

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (1 và 2-7), sẽ nghe báo cáo, thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022; về tình hình hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm… HĐND quận cũng sẽ nghe, thảo luận và thông qua dự thảo một số nghị quyết theo thẩm quyền.

Theo báo cáo của UBND quận Hoàng Mai, 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quận ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND, UBND quận tiếp tục thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch, thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ phát triển kinh tế của toàn quận 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 9,04%, cao hơn 0,52% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách nhà nước bảo đảm tiến độ đề ra, ước đạt 51,1% dự toán. Công tác tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 được triển khai bảo đảm tiến độ, trong đó tỷ lệ người dân trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 và mũi 2 đều đạt 99,86%, mũi 3 đạt 95,61%. Quận đã phối hợp đăng cai tổ chức thành công môn cầu mây trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Cùng với đó, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt, có chuyển biến tích cực. Quận đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra 528 công trình xây dựng phát sinh, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 4 công trình có vi phạm (giảm 9 công trình vi phạm so với 6 tháng đầu năm 2021).

6 tháng cuối năm 2022, quận Hoàng Mai tập trung khắc phục những khó khăn, thực hiện các giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022. Trong đó, quận tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, nhiệm vụ tài chính - ngân sách; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng…

Phong Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /