Hà Nội, ngày 19-08-2022

Quận Hoàng Mai hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

30/06/2022 16:28 | 0

(NSHN) - Chiều 30-6, UBND quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 Quang cảnh hội nghị.

6 tháng qua, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của lực lượng quân sự quận Hoàng Mai được triển khai đồng bộ và hoàn thành tốt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Toàn quận đã quan tâm tuyên truyền, tổ chức giáo dục quốc phòng toàn dân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 242 cán bộ các cấp, giáo dục quốc phòng cho 2.294 học sinh.

Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành với chất lượng tốt, bảo đảm chỉ tiêu, kế hoạch thành phố giao. Quận cũng đã quan tâm tổ chức tập huấn cho 556 cán bộ chỉ huy đơn vị thuộc quận, tiến hành huấn luyện dân quân cơ động, các đơn vị binh chủng thuộc quận; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 85% đạt loại khá, giỏi...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm nêu rõ, 6 tháng cuối năm 2022, cấp ủy các cấp, lực lượng vũ trang, Ban Chỉ huy quân sự quận cần tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, 3 nội dung cần đặc biệt quan tâm là: Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự các cấp đủ sức tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022; thường xuyên quản lý và nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các phương án chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực và tổ chức các cuộc luyện tập, diễn tập, nâng cao sức mạnh, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quận; tổ chức tốt các phong trào thi đua, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các hoạt động kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn…

“Cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần coi việc lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, trực tiếp của mình, quan tâm để ban chỉ huy quân sự các cơ sở và lực lượng vũ trang quận hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022”, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh.

Phong Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /