Hà Nội, ngày 19-08-2022

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm ước đạt 5.776 tỷ đồng

30/06/2022 13:27 | 0

(NSHN) - Ngày 30-6, HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ năm, để thảo luận, xem xét đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2022.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, 6 tháng đầu năm 2022, công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 5.776 tỷ đồng, bằng 51,4% dự toán năm, bằng 107% so với cùng kỳ năm ngoái. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. 

Tình hình trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được duy trì tốt, nhất là trong các đợt cao điểm như: Tết Nguyên đán, SEA Games 31. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trên các lĩnh vực, được UBND thành phố đánh giá cao.

6 tháng cuối năm, quận Hoàn Kiếm tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 nhằm bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Quận chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc đồ án Quy hoạch phân khu đô thị tại quận Hoàn Kiếm, tiếp tục nâng cao chất lượng và mở rộng không gian đi bộ trên địa bàn quận; tập trung thực hiện cải tạo chỉnh trang đô thị các tuyến phố theo kế hoạch; thực hiện có hiệu quả các phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn, xử lý rác thải y tế. 

Bên cạnh đó, quận đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước và quan tâm kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt các đơn vị còn thiếu bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành…

 Quang cảnh kỳ họp.

Kỳ họp thứ năm, HĐND quận khóa XX diễn ra trong 2 ngày (30-6 và 1-7), sẽ đánh giá một cách khách quan, toàn diện những tác động, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện, những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhìn nhận những hạn chế, yếu kém để có những giải pháp quyết liệt, đột phá phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, tập trung phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách thành phố giao (năm 2022, thành phố giao quận thực hiện thu 11.248,13 tỷ đồng).

Kỳ họp sẽ tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua 15 báo cáo và 3 nghị quyết thường kỳ; 3 báo cáo và 7 nghị quyết chuyên đề và tiến hành giám sát chuyên đề về “Việc triển khai thực hiện các quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố và việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Hoàn Kiếm”.

Đặc biệt, HĐND quận sẽ dành 1 ngày (1-7), để tiến hành chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn về: Công tác quản lý, sử dụng tài sản công là cơ sở nhà đất do các đơn vị thuộc quận hiện đang quản lý; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử tại quận Hoàn Kiếm; tiến độ triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Hiền Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /