Hà Nội, ngày 19-08-2022

6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách quận Hoàn Kiếm ước đạt 5.776 tỷ đồng

27/06/2022 18:49 | 0

(NSHN) - Chiều 27-6, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ chín nhằm đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ quận; bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quận.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo của quận Hoàn Kiếm cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế quận tiếp tục phục hồi và có bước tăng trưởng. Doanh thu ngành thương mại, dịch vụ ước đạt 102,5% so với kế hoạch năm, bằng 109,8% so với cùng kỳ (trong đó ngành Du lịch bằng 188,3% so với cùng kỳ). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 5.776 tỷ đồng, đạt 51,4% dự toán năm, bằng 107% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo đồng bộ. Diện mạo đô thị của quận có chuyển biến rõ nét, tạo được chuyển biến trong tư tưởng và nhận thức của người dân.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo. Quận cũng tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; 10 chương trình công tác của Thành ủy; 7 chương trình công tác, 33 đề án công tác toàn khóa của Quận ủy trong nhiệm kỳ 2020-2025…

Quận cũng đã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn. Chỉ số cải cách hành chính của quận năm 2021 đã tăng 2 bậc so với năm 2020 (đứng thứ 2/30 quận, huyện, thị xã)…

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đề nghị các đơn vị cần sớm có giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế trong quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, nhất là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản mới đạt 17,6% kế hoạch năm.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Vũ Đăng Định đề nghị các đơn vị đẩy mạnh triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cần tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2022. Trong đó, cần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở.

Cùng với việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cũng đề nghị tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của HĐND quận, nâng cao hơn nữa năng lực điều hành của UBND quận, phường; tiếp tục thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022 của thành phố…, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2022, tạo cơ sở quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả giai đoạn 2020-2022.

Hương Ly
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /