Hà Nội, ngày 19-08-2022

Cầu Giấy phát huy hiệu quả tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát

22/06/2022 07:38 | 0

(HNM) - Sau 4 năm triển khai thực hiện thí điểm mô hình điểm tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát, đến nay, quận Cầu Giấy đã xây dựng và duy trì được 11 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát. Thời gian đầu, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nói chung và tại các tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát nói riêng còn nhiều khó khăn, phức tạp.

Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận, nhất là tại các tuyến phố có kiểm soát đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ý thức của người sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm được nâng lên. Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn quận chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Trong thời gian tới, Cầu Giấy tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thông tin tuyên truyền, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm; đồng thời rà soát, tổng hợp, đề xuất xây dựng thêm các tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát trên địa bàn bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Thu Lưu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /