Hà Nội, ngày 10-06-2023

Thực hiện Quy chế dân chủ trong các trường học công lập

20/06/2022 16:26 | 0

(NSHN) - Ngày 20-6, Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong các trường học công lập trên địa bàn quận”.

Quang cảnh hội nghị tọa đàm.

Thông tin từ Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai cho biết, trên địa bàn quận Hoàng Mai hiện có 91 trường (58 trường công lập, 33 trường ngoài công lập) với 2.009 lớp, 423 nhóm trẻ tư thục; gần 100.000 học sinh. Trong những năm qua, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn quận luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, người lao động trong các nhà trường, giảm đơn thư và khiếu nại tố cáo, việc thực hành dân chủ ngày được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các nhà trường vẫn còn bộc lộ hạn chế: Một số cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường chưa thực sự quan tâm và nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc tổ chức xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường nên thiếu tập trung chỉ đạo, triển khai các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy và Đảng ủy các phường về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở một số trường còn hình thức, nhiều nơi chưa kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy ước cho phù hợp với pháp luật hiện hành; công tác phối hợp hoạt động giữa Ban giám hiệu, hiệu trưởng với công đoàn và các đoàn thể ở một số trường còn hạn chế; vai trò của các đoàn thể trong việc thực hiện dân chủ của một số nhà trường chưa được phát huy...

Tại buổi tọa đàm, đại diện các phòng, ban, ngành, các nhà trường đã tập trung trao đổi, thảo luận về: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong các trường học; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phường; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phường đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các trường học; thực trạng quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong các trường trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Phong Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /