Hà Nội, ngày 19-08-2022

Huyện Đan Phượng: Đồng bào công giáo góp hơn 2,1 tỷ đồng và hiến 524m2 đất để xây dựng nông thôn mới

18/06/2022 15:29 | 0

(NSHN) - Ngày 18-6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng đã tổ chức hội nghị "Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo huyện giai đoạn 2017-2022".

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Đoàn kết công giáo huyện Đan Phượng, huyện có 14 họ giáo sinh sống xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn 9 xã, thị trấn (không có vùng công giáo toàn tòng) với 389 hộ, 1.743 nhân danh. 

Thời gian qua, người công giáo trên địa bàn huyện đã tham gia tích cực vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo"; phong trào thi đua "Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt", đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Người công giáo sống hòa đồng trong cộng đồng dân cư, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều người công giáo trên địa bàn đã tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển ngành nghề truyền thống, kinh doanh thương mại... như hộ ông Lê Văn Thực, giáo họ Đồng Lạc, sản xuất đồ mộc thu nhập từ 500-700 triệu đồng/năm; hộ ông Nguyễn Văn Hải, giáo họ Thuận Thượng, trồng nấm thu nhập 300 triệu đồng/năm và tạo việc làm cho 5 lao động... Các họ giáo còn vận động xây dựng quỹ giúp nhau phát triển kinh tế được 145 triệu đồng, duy trì từ 10 đến 15 hộ phát triển kinh tế. Thực hiện phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", đồng bào công giáo trên địa bàn đã đóng góp được hơn 2,1 tỷ đồng, hiến 524m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi...

Tại hội nghị, Ban Đoàn kết công giáo huyện Đan Phượng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2017-2022; bầu Ban Đoàn kết công giáo huyện giai đoạn 2022-2027.

Hội nghị cũng xác định phương hướng trong giai đoạn tới, Ban Đoàn kết công giáo huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo gương mẫu, đoàn kết thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực và có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, lao động sản xuất, góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương...  

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /