Hà Nội, ngày 19-08-2022

Hà Đông nâng cao chất lượng cải cách hành chính

16/06/2022 06:44 | 0

(HNM) - Từ mục tiêu của thành phố Hà Nội phấn đấu trở thành một trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử vào năm 2025, quận Hà Đông tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính.

Với phương châm hoạt động “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính”, quận quan tâm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh kiểm tra, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận “một cửa” UBND quận Hà Đông.

Năm 2022, quận Hà Đông tiếp tục xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, động lực then chốt nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Từ đây, quận tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước trong phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Xu thế hội nhập với sự phát triển mạnh của kinh tế thị trường, cùng tốc độ đô thị hóa nhanh đặt ra yêu cầu công tác chỉ đạo, quản lý phải có nhiều sáng tạo, đổi mới. Do vậy, quận xác định nhiệm vụ trọng tâm cho từng năm, từng thời điểm và đề cao trách nhiệm người đứng đầu để giải quyết kịp thời những vướng mắc, vấn đề dân sinh bức xúc. Đưa kết quả chỉ số cải cách hành chính thành một trong các tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Từ đề cao và đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính, năm 2021 quận tiến hành 10 lần rà soát, công khai thủ tục hành chính và ngay đầu năm 2022 quận ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022. Thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính gồm 11 thành viên do Phó Chủ tịch UBND quận Phạm Thị Hòa làm Trưởng đoàn. Các phòng chuyên môn, UBND các phường tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về cải cách hành chính. Trong đó, chú ý nội dung xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính nội bộ (tự kiểm tra đơn vị mình, các bộ phận, cá nhân trực thuộc) đã được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của quận. Từ đầu năm tới nay, quận tổ chức 4 đợt kiểm tra các phòng, ban chuyên môn, đơn vị, qua đó kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế. Do vậy, chỉ số cải cách hành chính cấp quận được nâng cao, năm 2021 tăng 9 bậc so với năm 2020 (xếp thứ 9/30 quận, huyện, thị xã).

Đến nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận là 278 thủ tục, số thủ tục rút ngắn thời gian đạt tỷ lệ 89,2%. UBND các phường thực hiện tối đa 165 thủ tục hành chính, tỷ lệ trung bình rút ngắn thời gian thực hiện đạt 93%. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, phường được xây dựng quy trình giải quyết theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, niêm yết công khai và đưa ra thực hiện tại bộ phận “một cửa”. 99% hồ sơ của quận được giải quyết trước hạn, đúng hạn, tỷ lệ giải quyết của cấp phường là hơn 98%.

Điểm mới trong cải cách hành chính của quận là triển khai vận hành hệ thống nhận diện khuôn mặt trong lấy số để thay thế xếp hàng lấy phiếu theo công nghệ cũ tại bộ phận “một cửa” của quận. Triển khai hệ thống nhận diện khuôn mặt đã tạo thuận lợi cho công dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Người dân không cần chạm vào máy, chỉ cần đứng trước máy lựa chọn lĩnh vực, máy tự động nhận diện khuôn mặt và dữ liệu của giao dịch được lưu trữ để lấy số thứ tự.

Nhờ xác định nhiệm vụ trọng tâm, quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc là cần thiết để nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, quận còn chủ động, linh hoạt điều chỉnh các giải pháp thực hiện để hướng tới hoàn thành, về đích sớm mục tiêu cải cách hành chính của thành phố và quận.
 

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà: “Những năm qua, nhờ tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu nên công tác cải cách hành chính của quận Hà Đông đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong chỉ đạo, chủ động đưa ra giải pháp phù hợp, quận đã và đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử của thành phố Hà Nội”.

Nhật Hạ
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /